mới nhận khách con ihone 4 treo táo đã retore ok nhưng ko ative được ae nào làm qua rồi giúp mình với thank ae ?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]