Như tiu đề mình nhận em nó trong trình trạng mất đèn màng hình có đèn phím.có hiển thị.mình đả thay cáp ,thay màng hình làm socket rùi mà vẫn vậy.ae có cao kiên nào xin giúp mình 1 tay.thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]