e nhận ip4 khách bảo đang sạc tự nhiên củ sạc nổ ,e tháo ra đo thì chập chân dương âm,sờ vào linh kiện thì ko thấy e nào nóng cả,ace có cách khắc phục xin giúp.thank all ace ktp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]