tình hình là em mới thu cây x6 00 , sử dụng bình thường nhưng mà bỏ túi lại tắt nguồn, phải tháo pin ra mới mở nguồn lên được,mà em bỏ máy vào túi quay mang hinh ra ngoài thi không tắt.máy thay cảm ứng rồi ạ.mong ae nào biết vào chỉ giúp dùm em.em thank nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]