Server code LGEtool đã hoạt động lại 2 ngày nay rồi nhưng credit có thay đổi tí, anh em thường làm bằng code thì nên cập nhật lại credit LGEtool để báo giá lại cho khách nhé.

HTC = credit vẫn như cũ

LG = credit 8


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]