[FONT=font-family: Comic Sans MS]như tiêu đề ae làm wa rồi xin giúp .đã thay pin cáp sạc .tháo ic wfi ra reto luôn nhưng vẫn không được[/FONT][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]