máy rơi nước giờ mất đèn ko có ic thay nên tìm sơ đồ câu tắt.ace ai có giải pháp hay xin chia sẻ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]