Nhận máy trong tình trạng lên logo tắt

lúc vô đ menu xài chút reset lại liên tục

up rom hay format vẫn y nguyên ban đầu

repaid k xi nhê

thay mới công hiệu tức thì hii

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]