1. tiếng việt galaxy s3 I747M 4.4.2 mới nhất
    Thanks a pe_giang_1985 đã giúp đỡ e
    Tay nghề còn yếu nên chưa build được file tar hay md5 cho ae chỉ có file apk việt hoá . Ae nào cần thì down về :
    [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]