như tiêu đề e đã câu 2 chân mass lại bỏ pin đã lên nguồn nhưng sạc không đc,đã câu đường sạc vẫn không sạc đc,ae giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]