như tiêu đề nhận con máy bị treo logo , dùng tool và file trên kingzone về úp , giờ bị mất imei và bb, đã thử dùng vài tool , dùng box volcano mà không được , máy dùng chíp mt6582 , ace nào làm qua dòng chíp này rồi xin được giúp đỡ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]