Như tiêu đề em nhận 1 cây s2 M250s lỗi sạc. Cắm sặc khoảng 5 giây báo pin đã ngắt kết nối. Đã test cụm cáp sạc của máy sạc bình thường vẫn vậy. đã thay cả ic sạc và tụ mạch sạc vẫn báo lỗi. Nhờ cao nhân đã làm qua chỉ giúp. Em xin cảm ơn.

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]