Như tiêu đề nhận máy tinh trạng như trên.bác nào gập qua xin giúp em cái.em đã thay con diot gỡ con nguôn ra đóng lại vận y như cũ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]