Rom stock full 5.0 chưa có tiếng việt trong khi AE chờ đợi dành cho thị trường việt nam
- nên điều cần làm là phải root...tất cả có ở đây [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] .
Mọi thao tác up rom và root đều qua odin... đơn giản hơn các cách trước
Link rom stock Fullfile Thanks to Hoangps :
Root Android 5.0 Lolipop :

Tiếng việt : Gọi giấc mơ về
một vài hình ảnh....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]