Như tiêu đề, máy bị mã bảo vệ. e Gắn cáp lắp pin để nạp fw thì nó chỉ vào được chế độ USB Mass storage. Bác nào có kinh nghiệm chỉ e với. e cảm ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]