như tiêu đề tìm mỏi con mắt trên anh GG mà k thấy ae ai có cho em xin cái link dạng zip up qua recovery với thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]