Em nó bị treo đang khởi động. em thử read file thì dc. em format thì báo lỗi. hình em nó đây: em format = GPG Dragon. Vậy anh chị em nào có máy này read hộ cho em 1 file. Em cam ơn nhiều.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]