Anh em mang về làm nhá, ios 8.1.2 vẫn ok chưa thấy chặn hỗ trợ :
+ iPad 2 wifi/cellular
+iPad 3 Wifi/ Cellular
+iPad 4 wifi/cellular
+iPad Air wifi/celular
+iPad mini wifi/cellular
+iPad mini wifi/ retina 3G
Sau khi unlock xong iPad 3G sẽ thành wifi nha...
Link ở dưới..
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Nguồn :ST

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]