mình nhận con 206 mà sim 1 nhận sim 2 không nhận mình đo đường của sim thì thông cả ko bị đứt, ae ai đã làm qua sin chỉ giáo


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]