các bác ai có file với tool của i9100g cho em xin với ạ cảm ơn all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]