Sẳn có máy làm ok nên chia sẽ cho anh em luôn .

Bước 1:
Install .
Bật ứng dụng Xposed cài đặt framework tương thích, vào mục tải xuống và tìm X Tether
Cài đặt X Tether, Kích hoạt Module và khởi động lại .

Bước 2:
Mở
và tìm TetheringProvision 4.06.72...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]