em nó bị treo logo.flash tool all file google đều not ok. bác nào có file em nó read bằng volcano. hay test ok cho em xin với. lâu lâu gặp con chuối thật[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]