như tiêu đề các bảo giúp e con nokia 206 có báo sạc nhưng sạc mãi không lên được vạch nào ai biết cách khác phụ chỉ e với e cảm ơn ạ=P~


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]