mình nhận khách con c3520 rớt nước vệ sinh xong dùng được 10 ngày lại lăn **ng ra mất míc, vậy nhờ ae cho xin sơ đồ đường míc để mình câu xem sao . thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]