mình có cây 1280 cho vô box check lên nguồn bình thường nhưng kẹp nguồn hoặc bỏ pin ko lên đã đo màn hình ok hết mong AE giúp đỡ:dautay::dautay::dautay:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]