Dump 2GB SAMSUNG G900A

Có máy khách root sẵng lấy luôn cho AE phòng hờ Link Fshare cho AE kéo !
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]