[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
ae ai có file tiếng việt em này làm ơn cho em xin file
em cảm ơn ae
thank all ae ah

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]