gần tết roài mà hông có gì share. hnay dzo con tab SC-01C docomo khách kêu cài tiếng kinh nên làm cái rom tiếng kinh cho khách rùi sẵn có đồ share mọi người để dành kiếm kèo. rom việt hoá 2.3.6 rồi build tar up qua odin cho nhanh. việt hoá gà tiếng kinh còn ít mọi người xài tạm nhá[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].các cao thủ chém em nhẹ tay [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
link đao: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
pass: thành viên có trên 30 điểm. bác nào cần và đủ điều kiện cứ đặt gạch...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]