như tiêu đề cần ace 4r giúp đở ! máy em phiên bản hiện tại là 4.1.2 . em cũng kiếm trên ông google rùi mà nạp zo odin báo fail! các anh em nào có xin chia se ! cám ơn ace 4r trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]