như tiêu đề máy rơi nước mất đèn.e đã sấy kỹ lắm rồi...lắp sim vào vẫn nghe gọi binh thường .mong ae giứp đỡ.
thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]