như tiêu đề,nếu ko lắp thẻ thì dùng bt,cứ cho thẻ vào thì tự tắt hoặc lắp thẻ trước chỉ có rung ko lên dc,đã vệ sinh khay thẻ và chạy phần mềm lại vẫn ko dc.a e làm rồi xin giúp.cảm ơn a e


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]