tình trạng máy bị mất cả 2 đèn ,đã câu đèn như[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] của anh phú thì giờ nó lên đc có cái đèn phím,đèn màn hinh vẫn tối thui,đã đo đạc không đứt đường thay nhiều Mh khác vẫn vậy,nào giờ làm vẫn lên BT duy nhất cây này bị hành chiều giờ,cần ae giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]