em nhận máy đa qua thơ rùy...e thấy PA đa bị nẹ rùy em đa thay con mới đóng qua nhưng ko có sống các bác ạ...nó thu sống ko dc ạ mong các bác giúp với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]