Unlock+fix lỗiGM-G130HN ver 4.4.2 treo logo & auto restart. Sau khi unlock bằng Z3x xong thì khởi đ
ộng lại máy là bị dính lỗi trên mặc dù đã unlock all ok kg xảy ra lỗi lầm gì trong quá trình unlock. Mặc dù flash nhiều rom nhưng vẫn kg hết bệnh, mình đã có cách fix lỗi này khi unlock bằng z3 kết quả máy mình đã ok.
Đây là log unlock xong thì máy lỗi trên:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Nếu anh em nào cần solu fix lỗi này thì thanks+max điểm solu sẽ vào inbox cho...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]