Mình nhận con này từ hôm qua giờ mới xong nên chia sẻ cùng ae , con này chạy bằng z3x hay spt không si nhê mà dùng tool thì khó boot nên đành lôi cái hwk cùi ra lại done
log chạy em nó đây mất tầm 25 phút mới xong
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

còn đây là file đã test oke
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Dùng cáp com J45 flash không cần bin nha

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]