cho em xin rom chuẩn tiếng việt up qua odin ạ .A/C nào có cho em xin , cảm ơn A/C nhiều
Tay nghề em còn non nên có gì A/C chỉ cho ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]