File Tiếng việt Galaxy S6352

Máy này trên thị trường rất ít,theo yêu cầu của 1 số anh em cần,hôm nay up thêm apk việt hóa

Nhìn About để tìm rom gốc nhé.(dùng Srsroot để root)

Link apk:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]