[HTC One M8] Lollipop - Android 5.0.1 Sense 6 (firmware 4.18.707.1)

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Filename: openrecovery-twrp-2.8.4.0-m8.img

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

nguồn:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Click to expand...Tính năng:
  • Dựa trên firmware 4.18.707.1 - Android 5.0.1 Sense 6 (Asia WWE)


  • Sử...


Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]