mình muốn xoá ít file cũ đi mà không bit nó nằm chỗ nào chẳng hạn nhu chuóc đang là iPhone4,1_7.0.4_11B554a_Restore bây giò daw về nó iPhone4,1_8.1.2_11B554a_Restore cho đõ năng máy


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]