như tiêu đề em cần chế mic 2 dây cho nó ,ae ai có sơ đồ câu kéo cho em nhá ,thank ae nhiềuchú ý :tiêu đề cần rõ gàng nha bạn đã sửa ! thank[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]