em format con này bằng GPG dragon, mất nguồn, không nhận cổng USB nữa ( lắp pin, ấn Vol - , sau đó gắn cáp) ACE nào gặp qua chia sẽ ít kinh nghiệm. (lúc đầu vẫn nhận driver bình thường).
kẹp nguồn treo 0.1A.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]