này nhận máy treo logo o màn hình asus quay vòng treo mại không nghi ta ấn nguồn+vol + cùng một lúc lên con androi ấn nối nguồn hiện ra bang reset ae tự biết làm j kết qua luom lúa


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]