mới gặp 1 em bệnh lạ nhận cây 3gs lock 32gb năm 2010 fw 4.1 nâng cấp lên 6.1.6 chạy ok hết JR để active ok luôn kết nối wifi bình thường nhưng khi just boot để cydia xuất hiện thì lúc này vào wifi mở lên thì bị ẩn không bật đc , làm nhiều 3gs rồi nhưng chưa gặp lần nào ae nào biết cách giải quyết xin giúp 1 tay. cảm ơn rất nhiều !!!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]