Tiếng việt E110S 4.1.2 ok
Edit ok trên rom stock
Hard reset không bị mất tiếng việt
Fix 3g,tin nhắn 160 ký tự,*101# ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]