Tiếng việt E110S 4.1.2 fix all:
Edit trên nền rom stock 4.1.2 fix tin nhắn 160 ký tự,fix 3G,fix *#101#.......
Hard reset không mất tiếng việt,build tar add root cho khách có nhu cầu
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]