tính hình em có cay ipad mini 2 A1490 icloud làm thành bản wifi nhưng gở con trở ra rồi itune nhận DFU nhưng không cho restore FW bản wifi , giờ làm sao đây mọi người ai biết shared so lution cho em với thank nhiều .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]