Úp lên cho có data.Máy thị trường TQ không có CH Play ,úp bản rom quốc tế ,tiếng việt CH Play đầy đủ .

1: Download và cài đặt Intel USB driver for Android vào máy tính
2: Download và giải nén ADB Fastboot Tool ra 1 folder

3: Download file Rom mới nhất...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]