[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

VÀO FASTBOOT BẰNG VOLUME - + NÚT NGUỒN

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
giải nén file NEXUS 4 SOFTBRICK DONE FAST.tar vừa tải về bằng winrar
cho nhận driver fastboot
xong xui
bấm vào flash-all.bat từ thư mục nexus 4 softbrick done fast.tar vừa giải nén ra
đợi tí sẽ done

Lưu ý phải unlock bootloader trước khi thực hiện các thao tác trên ! sau khi flash xong sẽ là 4.2.2
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] link
inbox có pass liền

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]