mình đang gặp cây iphone 5 reto báo lỗi 27, xin các bác trợ giúp dùm, con này đóng bộ 3 rồi các bác ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]