• Samsung N900A


  • Có máy vô Unlock, loay hoay 1 hồi củng tìm được cách Unlock [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
   Sẵng có Root dump cho AE luôn

   Thông tin File :
   - Dump 1Gb mmcblk0
   - với mấy file efs, modem, modemst1, modemst2
   - File Rar 588M
   - Link Google :blush:

   AE nào cần File inbox mình share hết nhen !
   [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


  • ...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]